Vi påtar oss alt arbeid innen murerfaget.

OM OSS

Møre og Romsdal murmesterlaug er lokalisert i vakre Møre og Romsdal og har lang tradisjon innenfor murerfaget.

Vi påtar oss alt arbeid innen murerfaget.
Kunnskapen og erfaringen vi har innenfor alle typer murerarbeid, bygger på arbeid og studier som går over generasjoner.

Vi driver blant annet innen:
Peiser, ovner, piper, flislegging, mursteinsarbeid, fasademurer, puss og hellelegning.

Hvorfor murverk:
Murverk vil si fagmessig utført bygningsarbeid der det benyttes materialer som naturstein, murstein, skifer, leca osv. Det krever en hel del fagkunnskap og betraktes til og med som en kunstform i mange sammenhenger. Til murverk brukes det materialer som finnes i rikt monn, og som er kjent for sin styrke og sitt vakre utseende. Materialene er også brannsikre og kan gjøres værbestandige. Men hva er det som gjør murverk så populært internasjonalt?

Med murverk forenes en strukturs vakre utseende på en utmerket måte med omgivelsene. Dessverre overser mange denne kunstneriske forbindelsen, fordi de med ordet "murverk" forstår et hus som er bygd av bare murstein. I Norge, der det er forholdsvis lite variasjon når det gjelder husbygging, kan man gi et hus en usedvanlig vakker stil ved å innlemme murverk som er nøye utvalgt og dyktig utført. En hellelagt veranda, en innkjørsel i belegningsstein eller en hage omgitt av en lav mur i elvestein skaper særegenhet i et nabolag med typiske hus. Et unikt innslag som natursteinspeis eller en murt utegrill kan virke overraskende pent for eieren av et hus som tidligere så alminnelig ut. Tilleggsverdien er mer enn en pengesum, og gleden kan ikke måles i penger. Det er som om innslaget sier til deg: "Jeg er dyktig håndlaget slik at det vakre ved huset og omgivelsene går i hverandre".
Et unikt utseende kan også oppnås på andre måter. Dessverre skapes det ikke alltid harmoni mellom bygningen og miljøet. Standardutforminger, raske monteringsløsninger eller ultramoderne utforminger uten murverk ser ofte billige ut og mangler ærverdig karakter. Likevel forstår ikke alle at et passende og smakfullt element av murverk (gjerne med en pent anlagt hage, grøntanlegg, vegetasjon, belegningsstein osv.) kan gi et meget godt inntrykk.
Kort sagt, murverk har mange flere egenskaper enn styrke og holdbarhet. Murverkets vakre utseende kan gjøre et hus til den eneste bygningen i nabolaget som folk stopper for å beundre.

Materialer:
Materialene som brukes i murerfaget, består av elementer som det er rikelig av, og som forekommer naturlig.
De er de eldste bygningsmaterialene menneskeheten kjenner til, men brukes fremdeles i stor utstrekning og stort sett på samme måte som før. Styrken, det pene utseendet, holdbarheten og den rike tilgangen har sikret dem uforminsket popularitet i nesten alle verdens hjørner gjennom alle tider.
Steiner lagt lagvis var sannsynligvis det første materialet som ble brukt til å bygge bosteder. Steinarbeid glir uanstrengt inn i enhver landskapsplan og har et like variert ytre som de andre materialene som finnes. Stein kan brukes på samme måte som murstein til å lage en vegg eller peis, og med tynne steiner som skifer kan det skapes flotte verandaer eller gangveier. Det ser utrolig pent ut og utfyller nesten alle miljøer, både innendørs og utendørs.

Murstein er blitt brukt som bygningsmateriale helt siden kong Sargon av Akkad regjerte i Mesopotamia (3800 f. Kr.). Murstein er høyt ansett på grunn av de arkitektoniske og estetiske egenskapene. Dette materialet brukes i svært utstrakt grad og har oppnådd høy anseelse som kunstform, siden det står i vakker kontrast til landskapet omkring. Det er like mange typer murstein som det er bruksmåter for dem.
Etter at det i senere tid ble tatt i bruk sement og betong (ble faktisk brukt til å bygge det romerske colosseum), har byggverk fått stor allsidighet og enorm holdbarhet. Sement og betong kan ta hvilken som helst form og gir stedene hvor vi lever og virker, substans og varighet. Betong kan ferdigbehandles med annet arbeid i mur, gis ulik konsistens eller jevnes til en pen overflate.
Puss er også svært allsidig og kan til og med anta en hvilken som helst farge eller konsistens, slik at den passer bedre til strukturen omkring. Det er enkelt, skjønt ikke nødvendig, å skape et eksotisk inntrykk med spansk mur. Puss kan brukes sammen med mange bygningsmaterialer, er holdbart og kan gjøres værbestandig.
Lecablokker er et svært anvendelig bygningsmateriale som kan brukes til grunnmurer, hagemurer, piper osv. De har flere økonomiske egenskaper, de er lette og sterke og skaper betydelig fortgang i byggeprosessen. Leca har en overflate som kan ferdigbehandles på mange måter, de kan males, påføres puss (spansk mur, kvernet puss, kostet overflate) eller den kan ha en ubehandlet overflate og brukes som en ren fasademur.
I likhet med murstein er det blitt laget fliser av leire i tusenvis av år. Fliser lages i svært mange forskjellige former, størrelser og tykkelser, og finnes i mange forskjellige farger eller utforminger. De kan legges i de fleste mønstre og på de fleste jevne overflater, både innendørs og utendørs. Uansett om det brukes fin italiensk marmor eller leire, er samspillet mellom geometri, lysforhold og farger en eksklusiv og langvarig belønning for eieren.


HISTORIKK

 

 

Utdrag fra bok om Aalesund Haandverkerforening:

 

«… Manntallet for 1825viser at det i Ålesund nå var 13 håndverksmestere derav 3 skomakere, 2 skreddere, 1 maler, 1 glassmaker, 1 murer, 1 blikkenslager, 1 farger, 1 bøkker, 1 baker og 1 snekker…»

 

«… Murerfaget

Den første murmesteren i Ålesund en kjenner er Johan Frederik Hansen, som flyttet hit fra Bergen og i 1849 tok håndverkborgerskap her. Han bygde Murgården i Kirkegata, på samme plassen som håndverkesforeningens bygning nå står. Murgården var et etter datidens forhold anselig byggverk, hvis oppførsel skyldes de i 1850 årene blomstrende pengetider, foretaksomhet og spekulasjonslyst. Hansen hadde også oppførselen av Tollbua. Den var også i mur.

Den neste som tok borgerskap som murmester her var Lars Sandbor innvandret hertil fra Sverige. I 1830 årene som ”kakkelugnsmakare”. Han bygde byens murgård nr. 4., forretningsgården til sønnen, kjøpmann P. TH. Sandborg i Skansen. Flere murgårder var det ikke i den gamle byen, når en da ser bort fra Fengselet oppført i 1865.

Utover i 1860-70 årene var det flere som tok murmesterborgerskap, blant disse Otto Drager, tysk, i 1861 og Gunder Iversen Skaret (skjerva-Gunnar) i 1877. I 1880 årene bl.a. Johan og Mathias Elvsaas og Peder Naalsund. Noen befatning med husbygging hadde disse murmestrene ikke, etter at de før nevnte bygningene var kommet opp. Deres virke innskrenket seg til muring av branngavler og loddpiper og lignede arbeider. I og med brannkatastrofen i 1904 endret dette forholdet seg momentant. Foranlediget ved Ålesund-brannen vedtok Stortinget kort tid etter den såkalte ”murtvangslov”, nærmere omtalt også i avsnittet ombrannen, og dermed opprant det en ny æra for murerfagets utøvere. Den store tilstrømningen til byen av murere belyses ganske godt av disse tallene: I 1904 ble det utstedt 40 håndverksborgerskap i faget, året etter 35, mens det i 1906 gikk ned til 5 og i 1907 til 1. Men da var også storparten av byen bygget opp igjen. De fleste av disse murmestrene hadde vert med i den store jobbeperioden i hovedstaden i 1890 årene, som endte med knall og fall med mange av dem. Nokså mange av dem hadde fremmedklingende navn som; Lowzow, Schønfeldt, Schilling, Schwartz og Swedenberg – for å nevne noen av de fremste av disse murmestrene fra branntiden.

Ålesund murmesterforening ble stiftet noen måneder senere etter brannen– i juli 1904. Foreningens første styre besto av Chr. Schønfeldt formann, N. Søderberg, A. Steene, J. Schou-Hansen og A. Kleipzig. I de første årene av foreningens historie hadde de om lag 60 medlemmer…»

 

 

Murmesterforeningen i Molde.

Første forening i Molde var Håndverkforeningen, blev stiftet i 1849.

Med til at stifte foreningen var murmester Frederich Spolert som også satte som formann, kasserer eller styremedlem, i løpet av en tretti års periode.

Medlemsliste 1903-1906 var der ikke murmester i foreningen, fra 1908 var murmester Frederik Christensen som formann i en 10 års periode, fra 1920 var det murmester Chr. Hansen som representerte muremesterne i foreningen.
I 1921kom Muremester Edv. Brudevald - L Kristensen – L Larsen.

1952 var foreningen representert ved M Lunder – Svenning Rasmussen – Olav Veset.
Foreningen gikk mer eller mindre i oppløsning i 1960 – 1970.
Prøve på opprettelse i 1983 mislykkes.


Møre og Romsdal murmesterforening som var representert i Landsforbundet hadde fra Molde Muremestre: Ebbe Mork og Terje Kvalvåg.

I 1990 gikk Oddbjørn Øien inn som formann og innkalte til årsmøte 1991 i Ålesund.

På Møtet kom fra Landsforbundet Arvid Malme.
Formand i MR. Oddbjørn Øien. Ålesund.
Muremester Søren Scheby. Molde.


En fortvilet situasjon for en forening, Øien og Scheby gikk inn for at starte en vervekampanje som gav det resultat at vi fik 90 % av muremesterne i Møre og Romsdal med i foreningen, vi kom da på 17 medlemmer og det holt sig til du 2006 senere er noen sluttet og nye kommet til.

Oppgavene i foreningen gikk for Scheby ut på at rekkuterer flere ungdommer til faget, ved ansettelse i på Romsdal videregående skole fik han startet linje i murefaget, eneste linje mellom Bergen og Trondheim.

Oversikten viser at der gjennom årene har været opp ture og ned ture. Pr. i dag ser det du til at foreningen fungerer godt.

Historie om mur fra gammelt av
De første love